Dokumentacioni që duhet të paraqesë klienti:

– Formulari I raportidmit të dëmit (Kliko këtu për të shkarkuar)

– Polica e Sigurimit;

– Raporti i policisë (në rast aksidenti)

– Të dhëna për produktin (pronën, makinën…etj. në varësi të rastit).

– Fotografi ose video te pronës, produktit, makinës, ngjarjes…etj.