[:sq]

Dokumentacioni që duhet të paraqesë klienti:

– Formulari I raportidmit të dëmit (Kliko këtu për të shkarkuar)

– Polica e Sigurimit;

– Raporti i policisë (në rast aksidenti)

– Të dhëna për produktin (pronën, makinën…etj. në varësi të rastit).

– Fotografi ose video te pronës, produktit, makinës, ngjarjes…etj.

[:en]

The client shall provide the following documents:

– Damage Report Form (Click here to download)

– Insurance Policy

– Original Police report (in case of an accident)

– Product data (property, car … etc. depending on the case).

– Photographs or videos of property, product, cars, items or the event itself … etc.

-Any other document that is deemed necessary for the case.

[:]