Emrat e AksionerëveKuota Aksionare
Z. Fatjon MITA(zotërues i 25.% i pjesëmarrjes aksionare)
Z. Egi SANTO(zotërues i 19% i pjesëmarrjes aksionare)
Z. Kostaq MILO(zotërues i 19% i pjesëmarrjes aksionare)
Z. Genc KOXHAJ(zotërues i 18% i pjesëmarrjes aksionare)
Z. Andon DAKA(zotërues i 10% i pjesëmarrjes aksionare)
SICRED ASSISTANCE sh.p.k(zotërues i 9% i pjesëmarrjes aksionare)

Njoftim Mbledhje Asamble
Tiranë më 28 Dhjetor 2018

Njoftim Mbledhje Asamble
Tiranë më 24 Prill 2018